english
strona główna
Przedstawicielstwo GreCon
Systemy wykrywania i gaszenia iskier
Systemy pomiarowe dla produkcji płyt drewnopochodnych

Skontaktuj się z nami:

E-mail: info@consultant.com.pl
Telefon: (32) 331-16-14
Fax: (32) 330-53-39

Linki:

GreCon FLA

W urządzeniach filtrów, silosach i suszarniach dochodzi często do eksplozjii i pożarów pyłów. Wypadki te powodują duże straty materialne a także zagrażają ludzkiemu życiu. Powodem tego mogą być iskry lub gniazda żaru, które powstają podczas  przeróbki lub suszenia materiałów palnych i które poprze urządzenia transportowe, np. rurociągi, przedostają się do zagrożonych pożarem części urządzenia.

W celu zapobieganie tego rodzaju zagrożeniom firma GreCon opracowała specjalny system, ktory wykrywa zagrożenia już w przewodach pneumatycznych i automatycznie gasi, zanim zagrożone pożarem zostają  takie części urządzenia jak filtr czy silos.

Można w ten sposób uniknąć dużych kosztów utrzymania, skomplikowanych prac, naprawczych, wysokich kosztów ubezpieczeń a nawet zagrożenia ludzkiego życia. Na całym świecie pracuje ponad 100.000 urządzeń do wykrywania i gaszenia iskier firmy GreCon w przeszło 100 różnch branżach.

 

- Aktualny katalog

 

Czujnik

Automatyka gaśnicza

Czujnik <350oC


© 2019 Consultant Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone :: Realizacja: r-h.pl